Jdi na obsah Jdi na menu
 


Návod Silent Hill 5

29. 5. 2009

ALCHEMILLA HOSPITAL

Únik z nemocnice.

Únik z nemocnice. Video sekvence nás ponoří do tmavé chodby starého špitálu, kde Alexe na nemocničním lůžku přiveze zřízenec na liduprázdnou ošetřovnu. Zde se musíte se urychleně tlačítkem X button vysvobodit z upevňovacího popruhu. Rozhlédněte se po místnosti a prozkoumejte kombinace tlačítek pohybu. Zkuste všechny dveře a projděte ven do další místnosti. Spatříte na zemi šíroký pruh krve, který ústí ke dveřím. Projděte dveřmi a na chodbě po pravé straně na nástěnce naleznete MISSING PATIENT'S BULLETIN, na levé straně naleznete klečící postavu malého Joshe, Alexova ma- lého bratra. Alex však nemá správnou kombinaci pro klávesnici od klece a proto se spo- lečně vydáme k prozkoumání dalších dveří na téže chodbě. Vejdete do ordinace s rentge- ny. Na světelné tabuli objevíte rentgen s číselným kódem pod názvem X-RAY'S 624. Je to pouze jedna část kódu, druhou musíte nalézt. Na zadní straně zdi naleznete nástěnku s mapou OF THE HOSPITAL. Také na pultu najdete poznámku ATTENTION STAFF. Použijte mapu a vydejte se chodbou na jih do místnosti č.203, odkud vychází dětský nářek. Vstupte a spatříte dětské inkubátory. V jednom z nich uvi- díte dětskou ohořelou panenku. Seberte poblíž na stole HEALTH DRINK a prozkoumejte PA- GE Z INCIDENTU REPORT. Přeskočte otvorem na druhou stranu místnosti a prostudujte ma- nuál BASIC WEAPON COMBAT. Na světelné tabuli seberte rentgen, je to druhá část čísel- ného kódu. Vraťte se zpět oknem a jděte zpátky do první místnosti s rentgenem, vložte na světelnou tabuli druhou část rentgenu k té první. Získáte kompletní číselný kod 624872, nacvakejte ho a vstupte. Seberte Joshiho kresbu na podlaze CHILD'S DRAWING. Otevřete dveře MALE'S RESTROOM a poté se vyjdete do míst- nosti s pánskými záchody. Prohlédněte si mrtvolu na záchodě, je docela k nakousnutí, co říkáte ?? Projděte dalšími dveřmi, kde naleznete tradiční a první SAVE POINT. Konečně :) Teď je pravý čas vyzkoušet si zde všechny vlastnosti získaných, úhybných manévrů např. kotrmelců vpřed, vzad, do strany a pod.

Nyní se po odpočinku vydáme do zadních dveří v téže místnosti, kde projdeme na další toalety. Uchopte zde COMBAT KNIFE, který je zaklíněný v zakrváceném zrcadle. Ihned po vytažení nože proběhne video sekvence a vám se vydá naproti zombie sestřička. Využijte prvního momentu napadení a bodejte ji nožem, dokud nepadne. Zpět k zápisu se již nedo- stanete a proto se protáhněte skrz toalety, kde najdete na zdi autolékárničku. Jděte na chodbu, kde spatříte za mřížemi červeně svítící SAVE POINT, ke kterému se mu- síte nyní dostat. Projděte tedy ke schodům, kde se na vás záhy zřítí invalidní vozík od malého Joshe. Ihned poté uslyšíte ze svého rádia hlasitý šum, jenž vás zavede k zaskle- nému oknu. Vyražte ho! Rozhodněte se, zda vypnete světlo na své baterce. Jestli ano, proskočte oknem a využijte zhypnotizovanou sestřičku, která zírá na TV. Napadněte ji ze zadu a neběhejte. Pozor, je tam ješte jedna. Jestli se rozhodnete bojovat, tak baterku nechte svítit. Po boji rozřízněte otvor ve zdi a projděte do místnosti č.303. Prozkou- mejte na posteli Note. Zapište hru. Uf, konečně jsme tady. A jdeme dál, vydejte se nyní ven na chodbu, zahněte vpravo a přibližte se k lehátku s mrtvolou. ,,Kdepak asi má ty zatracený nohy ?" Video sekvence vám ukáže krvelačné brou- ky, které musíte zabít. Dupejte na ně! Bodejte je, nedovolte, aby se nějaký přicucnul na vaši hlavu či záda! Jinak z vás vycucá krev a je po vás. Nepropadejte panice, zvlád- nete to. Pozn. ,, Má drahá polovička to zvládla na poprvé bez jakékoliv ztráty na životě ". Kdo takové štěstí nemá, použijte HEALTH DRINK. Po tomto masakru doporučuji ihned znovu zapsat hru. Tak to bychom měli.

A znovu upalujte od zápisu na tutéž chodbu, kde jste zabili krvelačné brouky, vejděte do jediných otevřených dveří na konci chodby a vstupte. Najdete zde na polici vlevo za dve- řmi HEALTH DRINK. ,, Díky bohu ". Vydejte se na chodbu a seberte ze zdi fotografii krva- vého zajíce. Běžte jedinou cestou do operační místnosti. Dojděte po horním ochozu až do- zadu, sestupte po pravé straně po schodech, otočte se a běžte po druhém ochozu až k roz- bořené římse, ze které uvidíte operační sál, kde stojí 3 zdravotní zombie. Opět se roz- hodněte, jak budete bojovat - zhasnout, nezhasnout, nechám to na vás. Seskočte z římsi a jděte bojovat, používejte obranná komba a chraňte se, jak můžete! ,, Ženský jsou potvo- ry "! Zkontrolujte místnost a zpozorujete uzamčené dvoukřídlé dveře s visacím zámkem do nichž nemáte klíč. Dále najdete zase tu starou známou zubatou, tlačítkem X ji rozřízněte a protáhněte se. Seberte kresbu ze země. Poté se vydejte po schodech do patra a prohle- dejte mrtvolu, která svírá v ruce klíč. Otočte se a jděte zpět k uzamčeným dvoukřídlým dveřím s visacím zámkem a odemkněte je. Projděte dveřmi vpravo do chodby, kde uvidíte malého, kreslícího Joshuu. ,, Do prdele, už je to zase zamčený ". Promluvte s ním. Vyberte z nabídky, jak mu chcete odpovědět a po dialogu vstupte do malé mistnosti, kde seberete další HEALTH DRINK. Tam na vás také čeká váš vymodlený červeně svítící SAVE POINT.

Nyní se otočte čelem vzad v místnosti se SAVE POINTEM a vstupte do dveří na dlouhou chod- bu, jděte až do zadních dveří a vejděte do místnosti s dětskými inkubátory. Spozorujete v zrcadle zaklíněnou Joshuovu hračku, hadrového zajíce. Vytáhněte ji velice rychle pomocí tlačítka X button, jinak vás to nadobro pohltí. Pozor!!! až vytáhnete zajíce, dejte pozor na letícího ptáka, který z vás chce vycucat du- ši. Setřeste ho a jděte zpět uložit hru. Poté podejte zajíce Joshuovi a po video sekvenci se vám otevře klec, kde Joshua opět kreslil toho starého známého, seberte po něm kresbu a vydejte se chodbou ke dveřím, které se náhle zavřou, prozkoumejte je. Doporučuji, abyste se otočili a znovu běželi k zápisu. Po zápisu se vraťte do téže chodby a vstupte do výtahu pomocí ovladače vlevo na zdi. Po video sekvenci Alex zastaví v patře, kde se náhle dveřmi prosekne obrovský nůž či co to je ?? ,, Že by se nám ozval starý dob- rý Pyramid " ?
Alex se brobudí ze snu v kabině tracku, který ho odváží do jeho rodného městečka. Po roz- hovoru s řidičem Alex vystoupí a vydá se podle nově získané mapy do svého rodného domu. Během cesty Alex potká u pomníčku přítelkyni Elle. Po rozhovoru s ní se vydejte do svého domu. Prozkoumejte kompletně spodní část domu, nic tam ale není. Vyjděte do druhého patra a jděte do koupelny, kde leží na stolku audio kazeta. Pak se vydejte do Alexova pokoje. Na posteli toho zatraceného malého kluka naleznete baterku. Potom se nasměrujte do míst- nosti se starou knihovnou, vyřešte hádanku s knihami a zapněte knoflík. Projděte a seber- te na skříňce mapy domu. Vraťte se zpět po schodech dolů, kde Alex uvidí na zemi nějaké slizké stopy, čáry ? Ty ho zavedou do obývacího pokoje a tam sedí na bílé židli Alexova matka. Po rozhovoru získáte pistol, docela dobrej kvér, co říkáte ? A co teď ? Říkáte si, kde je ten zatracenej SAVE POINT ?? Než se k němu vydáme, tak se vypořádáme s jedním par- chantem v domě. Vyjděte ven z obývacího pokoje a jděte vpravo do otevřených dveří, jsou tam schody dolů, které vedou do zatopeného suterénu, tam na vás vyskočí z vody monstrum. Bodejte ho, zabijte ho. Nebojte se o život, naskočí vám jeden zdarma, pozor, pak už jede- te sami za sebe ! Po zabití prozkoumejte všechny dveře. S vodou zatím neuděláte nic. Prozkoumejte stěnu ve vodě a rozřízněte plachtu. Projděte a otevřete jediné dveře. Následuje videosekvence. A potom kdo neví, kde SAVE POINT je, tak vyjde z domu ven a vydá se na mapě do domu Town Hall. Přímo proti hlavním dveřím domu jsou dveře s velkou pracovnou, kde seberte na stol- ku HEALTH DRINK a poté zapište hru. Máte toho běhání dost? Já zatím jo.

No a jdeme na to, jen takový malý kousek. Nyní se nacházíte na radnici v Town Hall, pro- šmejděte ji, nebojte se, je to jen pár dveří, promluvte s osobou v zasedací místnosti. Najděte pistoli se sérem, které vám obnoví zdraví. Jděte ke garáži svého domu. Použijte dálkový ovladač, který už dávno máte. Otevřete garáž. Pozor !! Vyplazí se z garáže na vás monstrum, použijte nůž a ubodejte ho. Pak jděte do garáže, vezměte tyč - klasika, co ří- káte ? Ale pozor, není tak účinná jako nůž, déle to trvá. Prolistujte na polici návod, jak ji použít. Jděte ke skříňce a vylomte ji pomocí tyče. Vezměte z ní prázdnou nádobu. Potom vystupte z garáže, ale pozor, vyplazí se na vás další monstrum. Oběhněte ho a utí- kejte rychle k zápisu na radnici, který už znáte. Doporučuji vám, vezměte nůž a vydejte se do ulic zabít 4 zbývající monstra, které by vám nedali pokoj. Poté zapište hru.

Po zabití 4 monster, které běhají bezprizorně po ulici, je na čase pozkoumat město. Proj- děte každý kout, každé dveře, které se nachází na liduprázných ulicích. Nic zvláštního nenajdete, mimo jednoho domu, který se vám označí v podobě kruhu na mapě, ke kterému se asi později vrátíte. Potom si své zkoumání opět zapište. Vy, kteří se na to cítíte, jděte rovnou ke svému domu. Jděte ke garáži a všiměte si vlevo ve dřevěném plotě díry, kterou prolezete. Dojděte až na dětské hřiště, kde na pravé straně plotu seberte kresbu. Prohle- dejte dětské atrakce a naleznete na zemi fotografii velkého pavouka. Pak najděte branku, kterou otevřete pomocí tyče, jenž jste získali v garáži u svého domu. Ale pozor! Ihned po vstupu se na vás vyplazí monstrum, zabijte ho, jinak to nejde a prohledejte truck. Naplň- te prázdnou plechovku naftou a vraťte se zpět do domu. Sejděte do zatopeného suterénu k čerpadlu, nalijte naftu, odčerpejte vodu a doporučuji vám zapsat hru, nikdy nevíte, kdo vás zrovna kousne do prdele.
Projdete dveřmi, které Alex po odčerpání vody sám uvolní, vyjdete po schodech ven na dvo- rek. Vejdete do domu s terasou, vložte kazetu z inventáře do přehrávače a poslechněte si nahrávku. Vezměte z lednice HEALTH DRINK. Projdete do dalších dveří, je to pokoj matky Alexe. Nic tam ale není. Vraťte se zpět na dvorek až dozadu, seberte na vrátkách obrázek a vydejte se na hřbitov. Na první pohřební kryptě najdete mapu hřbitova. Procházejte dál až k hrobníkovi, co kope hrob. Docela statečný chlapík, co říkáte? Konečně jste se dočka- li, seskočte dolů a připravte se na boj. Vyskočí na vás krvelačný psisko a vy ho bodejte, jak jen můžete. Vzhledem k tomu, že hřbitov je docela obsáhlý, doporučuji jít zpět a za- psat si hru.

Znovu se vydejte na onen hřbitov přes svůj rodný dům a dojděte až k hrobníkovi, kde jste zabili psí monstrum, prohledejte kašnu. Seberte půlku zlaté tabulky a vyskočte na druhý břeh. Vezměte si z altánku HEALTH DRINK a vydejte se do temných krypt. Docela by jste zů- stali doma, co říkáte ? Najděte opět další HEALTH DRINK. V jedné z krypt najdete nový SA- VE POINT. Radím vám, zapište hru. Vydejte se znovu do prohledávání hřbitova, prolezte ně- kolika trhlinami ve zdi. Pozor !! čeká vás boj. Po boji pokračujte dále na kruhový hřbi- tov, kde najdete na zemi další HEALTH DRINK. Poté se vydejte zabít psa, co požírá něco, co se tvářilo jako člověk. Vyjděte po schodech k další kašně a vezměte z ní zbylou část zlaté tabulky. Přistupte k bráně a vložte je pomocí inventáře. Dojděte až na parkovište, kde vás čekají ulice vedoucí do nitra Silent Hillu. Doporučuji se vrátit zpět na hřbitov a zapsat si hru.
Nyní se vydejte opět ze hřbitova do ulic. Za parkovištěm dojděte až k plakátovací ploše, kde potkáte Elle. Promluvte si s ní. Elle vám dá vysílačku. Po rozhovoru obejděte plaká- tovací plochu a vezměte si obrázek. Pečlivě prohledejte policejní stanici a naproti hlav- ních dveří se vydejte doleva a seberte autolékárničku. No sláva. Jděte dál, nikde nic ne- ní, proto projděte po vrzajících prknech zastřešené lávky až na vrakoviště. Prolezte dí- rou v plotě na další dvorek až do domu s lucernou, kde potkáte další postavu. Promluvte s ním, dejte mu svojí nefunkční zbraň a on vám dá jinou, ale funkční !!!! Jděte za pultík a najděte manuál s náboji, v zadní místnosti u zápisu naleznete další náboje, HEALTH DRINK, mapu a SAVE POINT. Vydejte se zpět přes dvorek, zabijte psa. Jakmile přejdete přes vrza- jící lávku, objeví se před vámi přičmoudlík, dejte si pozor na zplodiny, které v interva- lech vyfukuje. Nožem na něj nechoďte, 2x až 3x ho střelte do otevřených plic a je po něm. Nebo se na něj vyflajzněte a utečte mu, za vámi se už klátit nebude. Ale dejte pozor na psa !!!!! toho ubodejte, náboje si šetřete na jiná a složitější monstra. Utíkejte zpět na hřbitov, pozor !! čekají tam na vás kamarádi, zapište hru v kryptě a vyjděte do mauzo- lea. Odblokujte zámek, není to nic těžkého. Po animaci se probudíte na silnici bez mapy.

Nyní se ocitnete v pravém pekle Silent Hillu. Projděte ulicí po pravé straně, pozor obje- ví se přičmoudlík, kterého zastřelte nebo oběhněte a zabočte odkud vyšel, seskočte dolů, prolezte auto a vezměte si sekeru. Vraťte se a jděte na druhou stranu ulice, kde spatří- te klečícího Joshe za zatlučenými prkny. Rozsekejte prkna sekerou a vstupte. Ocitli jste se v hotelu, zabočte první chodbičkou vpravo, tam naleznete na zdi malou skříňku a v ní HEALTH DRINK. Vraťte se zpět na hlavní chodbu. Spatříte v dálce opět Joshe, ten ale na vás nepočká, nehoňte ho !! Jděte do hlavní haly k recepčnímu pultu a seberte na nástěnné polici mapu hotelu. Jděte k výtahu, přeskočte výtahovou šachtu a najděte klíče. Nyní si dejte opět bacha !!!, jestli jste přičmoudlíka při hledání sekery nezabili, dostal se až sem a máte opět problém. Vyběhněte ven z hotelu a vydejte se doprava, najdete železnou bránu s visacím zámkem, kterou odemknete získaným klíčem pomocí inventáře. Dejte pozor na přičmoudla, je jich tam dost na to, aby Alex natáhnul bačkory. Vstupte, seberte HEALTH DRINK, přistupte ke spojovací skříňce a kdo nezažil v Silent Hillu opravdové puzzle peklo z jiných dílů, tak ho má mít. Musíte dráty spojit do tvaru XXI, tzn., že musíte překřížit na levé straně první dva dráty do tvaru X, další dva dráty do tvaru X a poslední drát vpravo bude samostatně volně propojen. Komu to není dost jasný, otočte se a seberte na bedně manuál, jak dráty spojit. Poté utíkejte k výtahu, vyzbrojte se pistolí nebo nožem ! a vstupte. Než se rozjedete, seberte náboje v kabině výtahu, můžete je vzít tehdy, pokud máte volné místo v počtu omezených nábojů v inventáři, čeká vás jízda smrti. Kontrolujte všechny strany klece, vyskočí na vás parazit, který vám bude blokovat výtah. Musíte ho zastřelit nebo ubodat dřív než vám jednu natáhne. Když výtah konečně ubráníte, ocitnete se na malé chodbičce, nožem rozřízněte plátno a jděte okamžitě zapsat hru, ať to máte v suchu.

Prozkoumejte dveře s proraženou dírou, pak promluvte se ženou a pokračujte v prohledávání místností, mimo krvavých nápisů na zdi a notesu zde nenajdete nic. Na konci chodby pro- lezte dírou až na jinou chodbu, opět přečtěte krvavý nápis na zdi a notes. Dojděte až k díře ve zdi, která je zatlučená prkny, rozsekejte je sekerou, kterou si určitě nechte v ruce !!!! radím vám otočte se čelem vzad a jděte zapsat hru. Vraťte se zpět do díry vy- šplhejte se po rozpadlém převisu do vyššího patra. Dejte si pozor !! mezi dveřmi na vás vyskočí staří známí brouci, zadupejte je. Pokračujte dál, čeká vás pěkně rychlá zombie, která se umí s nožem pěkně otáčet, vy stůjte na místě až k vám dojde !!! Nepokoušejte se jí utéct či oběhnout, zastaví vás animace koupelny v místě odkud vychází. Postavte se do bojového postavení a sekerou ukažte tý krávě, co proto. Pěkně si jí budete držet od těla, opravdu mocná zbraň, co říkáte ? Po boji projděte do pokoje, odsuňte skříň a vstupte do koupelny. Vezměte z poličky žlutý pohled z HALCHEMILLA HOSPITAL a vyjděte ven na chodbu. Pokud se budete vracet k zápisu, přejde vám přes cestu Pyramid. Po skončení videosekvence na vás přijdou zase brouci, dupejte, jak můžete. Po boji zapište hru.
Nic pro dislektiky, musíte si pamatovat, jak jdete, budete to opravdu dnes potřebovat. Vraťte se zpět, kde jste zašlapali brouky !!! Projděte dveřmi odkud vylezli a narazíte na otvor, prolezte místnostmi a najděte ve zdi dva otvory zatlučené prkny. Rozsekejte je. Na pravé straně najdete další sérum zdraví. Postupujte dál, narazíte na levé straně na další otvor s prkny, kde se nachází schodiště. Jděte a přeskočte díru v podlaze. Jen co vstou- píte, videosekvence nám představí dalšího nájemníka hotelu. Je to pavouk s ocelovýma no- hama, odhaduji na sekáče. Doporučuji ihned utéct zpět na schody, pavouk se postaví mezi futra a nebude moci úplně ovládat své smrtící končetiny ! Popadněte sekeru a správná kom- binace komb by ho měla poslat k zemi bez výrazné ztráty Alexova života. Postupte dál a přeskočte díru v podlaze, vezměte HEALTH DRINK, kdo chce, zapište hru. Vraťte se zpátky, rozsekejte další otvor se zatlučenými prkny. Vstupte, odsuňte skřín, na posteli vezměte kartičku a jděte ještě dál v téže místnosti a máte další HEALTH DRINK. Rozštípejte další prkennou díru, odsuňte skříň a vemte si obrázek. Pozor, vyskočí na vás druhý pavouk, kte- rý na vás čumí ze stropu. Doporučuji vám udělat ze sebe volavku a opět utíkat, co vám no- hy stačí na schodiště a opět ho sekerou mezi dveřmi dobít. Jděte zpět a věnujte se pro- hledávání, naleznete otvor v podlaze, seskočte dolů a seberte další čum kartu ! (pohled), je to zřejmě poslední věc, co jste na tomto patře našli. Vylezte zpět nahoru a zapněte mozkové závity, protože budete neustále utíkat. Kdo se cítí, může začít s likvidací hned teď. Přes všechna monstra, která jste měli tu čest poznat - mimo hrobníkova psa. Dávejte dobrý pozor !!! abyste se při útěku nesrazili s nějakým obyvatelem tohoto hotelu nebo vás dorube jako psa, zapište hru!!!

Nyní utíkejte zpět ke dveřím s dírou, kde jste poprvé promluvili se ženou a dejte jí 3 kartičky. Ona vám za ně dá klíč. Otevřete dveře pomocí klíče a vstupte. Bude tam na vás čekat ten malý spratek, který vám asi nepomůže. Opět se probudíte na špinavé podlaze. Se- berte ze stolku náboje a HEALTH DRINK. Vstupte do jediných dveří, kde se vám změní podla- ha před očima. A vy se dostanete do kruhové místnosti, tam na vás čeká starosta. Pohovoř- te s ním, pak vás čeká tuhý boj. Ze země se vyklube prapodivná kreatura a s ní vaky masa. Okamžitě se vyzbrojte pistolí a utíkejte se schovat za police. Sestřelte vaky sraček a boss se sesune k zemi. Poté si vyměňte pistoli za sekeru a vyčkejte na chvíli, kdy krea- tura zarazí svojí hnátu do země. Má ji tam asi 4 sec, dostaňte se k jeho ruce a sekněte ho do ni. On padne na zem a během toho jej sekejte do hlavy. Potom, co se vzchopí, to u- dělejte ješte několikrát, pak kreatura padne. Po sekvenci Alex propadne dírou do vězení a opět poliká prach na zemi. Až vás dozorce pustí, jděte zapsat hru. Následujte opět dozor- ce a po chvíli na vás vylítnou kladivouni. Vy se jen dobře kryjte, dozorce je pozabíjí. Poté, co je zabije, jděte do kanceláře, kde najdete svojí pistoli a novou zbraň, a to brokovnici. Připravte se na boj nebo úprk. Rozsekejte prkna a vezměte si nůž a bodejte. Nalevo na záchodcích najdete HEALTH DRINK a poté proskočte rozbitým oknem pro další HEAL- TH DRINK. Vydejte se úzkou tmavou chodbou až na konec a prolezte malou dírou ve zdi. Po- zor, jsou tam ještě 2 kousky. Opět rozsekejte dveře, dojděte až k opravně policejních aut a zadejte do trezoru číslo, které je na hodinách ( 206 myslím time ). Seberte vše, co mů- žete a jděte za stůl, zatáhněte za páku. Otevřou se vám plechová vrata. Po setkání s Elle na parkovišti budete opět bojovat, nejlépe sekerou. Po sekvenci se objevíte ve stoce, kde musíte otevřít otočným kolem bránu. Jinak si dejte pozor na zombii potápěče. Po cestě na- leznete 2 náboje. Dojděte k zápisu a zapište hru, je-li vám život milý.

Prohledejte zadní místnost u SAVE POINTU, na stole naleznete náboje, nic víc. Nyní se o- točte čelem vzad, jděte k zatopené nádrži se žebříkem, dolů se Alexovi moc nechce a proto z něj musíte vypustit vodu. Vraťte se krátce cestou, kterou jste původně přišli. Na pravé straně vyskočte a pomocí tyče rozlomte zámek od klece. Naleznete otočný uzávěr, kterým vypustíte vodu z nádrže. Nyní se vraťte s Elle a vstupte po žebříku do nádrže, pečlivě prohledávejte všechna zákoutí, naleznete HEALTH DRINK, jděte dál, dojděte až k dalšímu o- točnému kolu. Elle proleze, bohužel Alex zůstane na druhé straně a vy se budete muset k Elle dostat jinou cestou. Jen co se Alex otočí, vyskočí na něj pavouk. Zabijte ho, pozor, je jich víc. Nebo se připravte na běh smrti až k SAVE POINTU. Od zápisu se potom vydejte dál starou známou cestou, kterou jste se do stoky poprvé dostali. Po cestě na levé straně přes mříže na vás zavolá Elle a spolu s ní se opět vydáte dál do útrob smrtící stoky. Dejte si pozor na monstra, prolezte dalším koridorem ze žebříku na žebřík. Dojděte až k veliké zatopené nádrži, seskočte dolů tak, aby Elle zůstala nahoře a vyprovokujte 2 zom- bie potápěče, usekněte jim palici, pozor, někteří útočí i bez ní. Po jatečních hodech pak přejděte s Elle na druhou stranu a vyzbrojte se, vylezte po žebříku na zdi, sejměte pa- vouka a seberte v rohu na zemi náboje. Pákou na zdi u světla otevřete jediné dveře. Cesta vás zavede až k zápisu, radím vám dobře, zapište hru. Nyní se vydejte s Elle na fakulta- tivní výlet do dalších chodeb stoky, taky si připadáte jako Rychlé šípy ? Dojděte k dal- šímu otočnému kolu, kde vás Elle opět nechá ve štychu. Nějak často, co říkáte ? Kde se vzali, tu se vzali, vyřítí se na vás 3 kusance, které vám dopuručuji nalákat až k zápisu. Kopněte se do zadku a utíkejte, co vám síly stačí, schovejte se opět za futra, kde na vás nemohou ( stejný bojový systém jako v Hotelu ) a postupně jednoho po druhém rozsekejte. Zapište hru a opět se vydejte k bráně, kde na vás Elle čeká a ejhle starý známý. Buď s ním bojujte a sekejte ho do těch zatracenejch pracek nebo utečte opět k zápisu a stejně jako pavouky ho zlikvidujte. Zapište hru, jděte v klidu spát, ovšem jestli usnete.

Vraťte se k bráně, kde vás Elle nechala na pospas monstrům, projděte konečně bránou, jdě- te až ke krvavý skvrně, která patří Elle,leží tam i její vysílačka. Zahněte vlevo, vysko- čte na betonové podlaží a seberte si v rouře obrázek malého Joshe. Potom vylezte po že- bříku ven na ulici u svého domu. Konečně na čerstvém vzduchu, co říkáte ? Pozor!!! budete bojovat nebo si zachráníte zadek tím, že budete utíkat na radnici, ke starému zapisu. Po radnici se opět promenádují přičmoudlíci. Pokud máte čím, střelte je do otevřených plic nebo je vemte do plic sekerou. Prohledejte chodbu u zápisu a naleznete prkny zatlučené dveře, kterých jste si už dávno jistě všimli, rozsekejte je a vstupte. Odsunete skřín a seberte se zdi obrázek.
Nyní se vydejte na obchůzku ven okolo radnice, jděte na místo, které vám ukázala videose- kvence. Potkáte vyděšeného chlapíka se skalpelem v ruce, jděte za ním. Komu uteče, tak se vydá po jeho krvavých ťápotách, které vás zavedou do soukromé ordinace. Seberte V recepci HEALTH DRINK a na konci chodby vejděte do jediných dveří. Naleznete zrcadlo, u kterého leží prapodivná skříňka a obrázek s postavou ženy s dlouhými vlasy se jménem SCARLET. Pozor !!! jen co budete chtít opustit pokoj, vrhne se na vás pět nadržených zombií. Copak vám asi chtějí ? Když to půjde, vyhněte se jim, oběhněte je a upalujte zapsat hru. Pak se vraťte zpátky do domu s ordinací, zombie by měli být pryč. Na té samé chodbě před recepcí se vám otevřou dveře, kde seberete z kufříku sérum zdraví a klíček s dopisem. Vraťte se zpět ke skříňce a použijte klíč z inventáře. Alex se nám opět vyválí po zemi a probudí se v tom samém pokoji, ale značně zdeformovaném a prolitém krví. Vydejte se opravdu krvavou a nechutnou cestou do nitra útrob kolosální stavby propletenou nesčetným počtem ocelových žebříků a chodeb. Jak se říká, všechny cesty vedou do Říma a i my se proto vydáme jedinou správnou cestou, která je poměrně dlouhá, tak se na to psychicky připravte. Neměl by to být až takový problém, po cestě dolů je několik slepých ramen. Projděte je všechny, aby jste někde nepřehlédli HEALTH DRINK. Občas budete skákat, jinak nic a pozor !!! Potkáte jednoho přičmoudlíka, zabijte ho nebo až vyjde na rozšířenou část lávky, tak ho oběhněte. Pokračujte dál, pozor !!! potkáte staré známé krvelačné brouky, zašlapejte je. Šplhejte, skákejte, prolejzejte, až naleznete tyč se zahnutým koncem, buď pro boj nebo k použití ve hře pomocí inventáře. Až jí seberete, vraťte se kousek zpět, vylezte po žebříku a pokra- čujte dál do nitra pekla. Dojděte až ke staré známé zubaté, kterou pomocí nože rozřízne- te. Postupujte až k soustavě větráků, obehnaných drátěným pletivem. Musíte je v určeném pořadí zastavit pomocí pák. Pořadí musíte dodržet a proto se držte tohoto postupu. Větráky jsou rozděleny do dvou chodeb, levá a pravá strana ( tunelů ). Na levé straně pak prolezte dvěma větráky, naleznete sérum zdraví, nic víc. Vyjděte opět ven a všimněte si svítících čísel nad pákou : zatáhněte za první páku s číslem 5, potom páka číslo 6, pozor !!! zatáhněte za páku číslo 4, která se nachází vpředu na čelní straně větráků, po- tom páka číslo 5, potom páka číslo 3 a poslední opět číslo 4 vpředu. Po tomto jasném zákysu se nám zastaví poslední vrtule větráku na pravé straně tunelu, pak prolezte všemi zastavenými větráky, sešplhejte dolů po žebříku a uvidíte na zdi svítící zápis. Zapište hru.
Nyní se vydáte podívat tváří v tvář smrti. Projděte chodbou, která se vám změní před oči- ma. Na jejím konci naleznete jediné dveře, za kterými vás čeká opravdu tuhý boj s panen- kou jménem SCARLET, docela hezká kočička. Před bojem promluvte s doktorem, jenž vypadá móóóc pěkně. Aby se tento boj pro vás nestal likvidačním, radím vám dobře, používejte všechna úhybná komba, která jste se již dozajista naučili. Uchopte zbraň dle svého výbě- ru, nejlépe tyč s hákem, kterou jste si v této lokaci již našli, je rychlejší. Přibližte se ke SCARLETCE ze strany a snažte se jí co nejvíce mlátit do nohou. Musíte docílit, aby se jí z nohou oklepalo opláštění až do živýho masa. Čím více, tím lépe. Po tomto značném zranění si SCARLETKA klekne, vy se snažte do ni co nejvíce mlátit, aby se z ní opláštění, co nejvíc oklepalo. Takto opakujte, dokud se z ní nestane pavouk. Nyní změňte zbraň, vez- měte si nůž. Po zabití získáte klíč. Poté, co se opět ocitnete v místnosti s panenkami, proběhne videosekvence, která vám oz- načí místo, kam musíte vložit klíč, který jste získali po zabití SCARLET. Kdo nebyl do- statečně rychlý, vydá se zpět do radnice, kde nejprve doporučuji zapsat hru. Po zapsání jděte do konferenční místnosti s řečnickým pultem. Ten obejděte a zpozorujete jakousi be- dýnku s černým pruhem látky. Vložte do ni klíč. Kdo se bojí, nesmí do lesa, vy se ale vy- dáte otevřenou podlahou v téže místnosti do sklepení radnice. Sejděte po schodech a před sebou uvidíte lékárničku. Vyzbrojte se sekerou a jděte jednou z cest. Je jedno, kterou si vyberete, obě vedou ke kamennému, zúženému otvoru ve zdi. Radím vám, nelezte dovnitř, če- ká na vás 5 zombie krasavic. Pěkně si počkejte lehce na straně a jednu po druhé rozsekně- te vejpůl.
Až je pobijete, prolezte do sálu, kde se na kamenném podstavci nachází okultní kříž, ze kterého vyjměte obřadní dýku. Vydejte se ke knihám na kamenných podstavcích. Teď si fakt nasaďte brejle, protože mezi nimi jsou umístěny dveře s miniaturním kruhovým zámkem, na němž jsou vyryty symboly z těchto knih. Vložte do zámku obřadní dýku, je to jediná zbraň, kterou budete otevírat dveře se stejnými specifickými zámky. Projděte a ocitnete se v la- birintu úzkých chodeb. Ničeho se nebojte, cesta je jen jedna, zavede vás do místnůstky se stolkem, lampičkou a žebříkem. Vylezte žebříkem nahoru a objevíte se v uzamčené kryptě na hřbitově. Nezapomeňte na zdi sebrat obrázek malého Joshe. Použijte zase dýku. Čeká vás víc než peklo. Přeběhněte přímo naproti do další krypty, vložte dýku a seberte sérum. Pokud máte málo zdraví či nábojů, ubírejte se nejprve cestou ven ze hřbitova na parkoviš- tě přes místo, kde je plakátovací plocha a kde jste mluvili s Elle. Utíkejte dál k poli- cejní stanici, kde za nabouraným policejním autem u kontejneru seberete náboje. Nyní se otočte a upalujte směr kovošrot, kde jste vyměnili od chlapíka funkční pistoli. Do areálu kovošrotu se již nedostanete, ale budete odměněni před brankou objektu lahvičkou a nábo- ji. Otočte se čelem vzad a utíkejte skrz hřbitov na první kontrolní bod, což je SAVE PO- INT na hřbitově (označen na mapě). Až budete seskakovat do jedné z průlezných jam, oběh- něte dva přičmoudlíky a než prolezete, seberete lékárničku. Cestou si též všímejte zatlu- čených otvorů krypt prkny. Rozsekněte je sekerou a získáte pistoli. Od zápisu jděte smě- rem ke svému domu, pozor !!! než seskočíte dolů k fontáně, zastřelte nebo oběhněte hrob- níkovi psiska. Utíkejte do zadní části vašeho domu - přístřešek s altánkem - s venkovním grilem. Vstupte do kuchyně a rozsekejte prkna na dveřích vlevo od lednice. Vlezete do jí- delny a seberte lékárničku. Vraťte se a seběhněte po schodech do sklepení vašeho domu, kde jste odčerpali vodu. Projděte na levé straně vámi rozřízlým kusem hadru, otevřete dveře dýkou a dostanete se do místnosti, do které jste nemohli před tím vstoupit. Vejděte a čeká vás jakási jateční místnost, odkud na vás minule vylítnul krvavý chlapík, snad ta- tík ? Seberte ve skříňce brokovnici a se stolku klíč, se kterým vyběhněte ve svém domě po schodech až nahoru. Klíč použijte do dveří u pokoje Alexe a Joshe. Otevřete a objeví se před vámi prostorná půda. Pečlivě hledejte, mezi balíky leží jedny náboje. Odsuňte polici a prolezte dveřmi. Proběhne videosekvence, kde malý Josh dostane od otce prsten. Místnost zdánlivě připadá jako armádní svatyně, kde vás čeká opravdu nelehký úkol, a to poskládat obrázek vojenského znaku, jenž je vyšit na zástavě na zdi jako předloha. V řešení hlavo- lamu vám moc neporadím, musíte sami, jedná se zhruba o 7 tahů od středu. Když zjistíte, že jste si vše rozházeli více tahy, tak raději začněte úplně znovu. Pozorně si jej pro- hlédněte, můžete i během skládání. Po složení hlavolamu se otevře zásuvka stolu a Alex získá dopis a mapu Silent Hillu.

Sejděte s Alexem dolů po schodech a vydejte se ke své matce, proběhne videosekvence, kdy Alexovi brutálním způsobem unesou matku. Alexe kopnou párkrát do břicha, zavřou se dveře a Alex se ocitá v tiché a krvavé lázni Silent Hillu. Jeho rodný dům se promění doslova v peklo.
Jděte k otočnému kolu a zaberte !!! řetězy blokují východ, tím si zaktivujete kladivouna, kterého sundáte jednou ranou z brokovnice. Otočte se od otočného kola a po pravé ruce má- te místnost se SAVE POINTEM. Před zapsáním seberte na stolku divadelní masku.

Po zapsání vyjděte z místnosti ven a vyběhněte po schodech nahoru a vpravo na poličce se- berte vysvícený sekáček na maso. Hned vedle projděte dveřmi do koupelny, seberte na toa- letním stolku divadelní masku a ve vaně krví vylouhovaného králíčka docela k nakousnutí.

Vraťte se a prohlédněte vyryté symboly vedle mříží místo dveří. Poté seběhněte zpátky po schodech dolů a zapište hru.
Nyní projděte jedinou otevřenou cestou naproti zablokovaným dveřím, pozor !!! vylítnou na vás po zemi brouci, zadupejte je, komu se jich zdá málo, může prozkoumat dvě krvavé díry, ze kterých vám ještě nějací brouci vylezou, mimochodem nepřipomínají vám ty díry něco ? Seberte masku a na kuchyňské lince lahvičku, vejděte do místnosti s dvěmi uvázanými mrt- volami drátem, nasaďte jim na ksicht masky a jděte zpět zapsat hru.

Naproti dveřím se zápisem je páka se světly, zatáhněte za ní, budou se vám postupně otví- rat zavřené mříže na chodbách místo dveří. Proto použijte tento postup na přeskáčku !!! Zatáhněte za páku a otevřou se vám dveře, vyběhněte opět nahoru po schodech a po pravé straně projděte odmřížovaným otvorem a uvidíte známou zubatou. Vemte nůž a rozřízněte ji, vezměte obrázek, vraťte se zpět a v téže místnosti naleznete na zdi ručičkové hodiny. Na- proti je krvavý napis na zdi, nařiďte hodiny opět na 2:O6 min. Po správném nastavení ho- din se vám otevřou v místnosti okenice a vy do jednoho z oken vložíte krvavého zajíce. U- tíkejte si zapsat hru.

Jděte opět k páce, zatáhněte a otevřou se další dveře do sklepení, pozor !!! Vemte si se- keru, po zemi se na vás vyplazí monstrum, usekněte mu hlavu a prolezte úzkým otvorem. Pak vemte nůž, rozřízněte zubatou, že je jich tu hodně, co ? Uvidíte pověšenýho kladivouna, vytáhněte z něho nůž a vložte ho na tabulku s kuchyňským nářadím. Poté vložte do tabulky sekáček z inventáře. Otočte se, vraťte se a zapište hru.

Jděte znovu zatáhnout za páku a otevřou se vám dveře nad schodama. Vyběhněte po schodech opět nahoru, čekají vás dveře na půdu, pozor !!! Vemte si brokovnici nebo sekeru, nahoře si s vámi hraje na schovku kladivoun, který se krčí vpravo v koutě, sundejte ho. Nyní vás čeká tmavý labyrint prolejzaček mezi potrubím, radím vám, použijte mapu !!! Prolejzejte, prolejzejte až přijdete do místnosti, kde na stole v krabičce leží válečná medaile. Za- píchněte ji do uniformy ležící na dřevěné panně. Hledejte všude pečlivě, na zemi najdete náboje do brokovnice.
Vracejte se ke schodišti, objevíte další dřevěnou, olezlou pannu, vezměte z ní další me- daili a zapíchněte ji vedle té první, nyní vám chybí třetí a poslední medaile. Jděte zpět ke schodišti, seběhněte dolů do spodní místnosti, odšoupněte stoleček naproti schodům, postavte se ze strany !!! Seberte poslední medaili v podobě srdce a upalujte zase k pan- ně. POZOR !!! nyní musíte seřadit medaile na uniformě v pořadí zleva - hvězdička, srdce, bodec. Neděste se, po tomto posledním úkolu se vám rozsvítí všechny symboly okolo hlav- ních dveří, POZOR !!! zapište hru, zpět už se nedostanete. Ihned poté otočte zablokovaným kolem. Komu se rozsvítí jenom tři symboly a je přesvědčený, že má vše splněno, otočte ko- lem a mělo by to jít otevřít také.

Alex následně po otevření dveří potká Ellé a oba se vydají společně s dozorcem do jiné části Silent Hillu - směr vězení. Po ztroskotání loďky se Alex znovu ocitá hubou v prachu a vydává se po točitých, dřevěných schodech nahoru až k silnici. Má za úkol neustále hlá- sit vysílačkou pozici domů ,vrat atd .. Naproti zdi, kde jste vylezli, jděte do vchodu ve zdi, ocitnete se na malém místním hřbitůvku, kde stojí kamenný pomník. Musíte tam vložit dva barevné kameny. Jeden kámen je ve výklenku naproti pomníku. Dejte si pozor na přič- moudlíka, vyběhněte s kamenem ven na silnici a upalujte po levé straně k bistru, kde se za plotem nachází SAVE POINT, obrázek a náboje.

Doběhněte po silnici k bráně věznice = GATE, kde se opět spojíte vysílačkou s dozorcem. Pozor !!! nedotýkejte se brány nebo dostanete elektrickým proudem. Utíkejte dál do ulic, až vás pes zažene do dveří, tam jsou zatopené místnosti - Boiler Room. Pozor !!! vypluje na vás potápěč, usekněte mu hlavu a vezměte si na vodním potrubí ležící HEALTH DRINK. Vyběhněte ze dveří - Boiler Room, zahněte doleva a jděte podél zdi. Po pár metrech máte bránu se stejným vchodem - Alchemilla Hospital, kde je malý parčík s lavičkami, na jedné z nich najdete zelený - žíhaný kámen. Vyběhněte ven, utíkejte opět podél zdi a najděte vchod - Alchemilla Hospital s bránou - parčík s lavičkami. Na jedné z nich leží sérum, seberte ho. Utíkejte dál ulicí Wilson St. do jediné otevřené budovy - Toluca Lake Offices a ocitnete se v rozbořeném domě, kde si po projití pár místností zapište hru. Získáte ma- pu, vezměte náboje a pozor !!! V umyvadle u vchodu naleznete třetí barevný kámen.

Nikam nelezte !!! vydejte se na zpáteční cestu směr pomník. Kousek u havarovaného auta u zúžené lávky je ještě jeden podobný otvor jako vpředu. Vstupte do druhé poloviny hřbitova a prohlédněte zdi, pomocí sekery rozbijte kamennou zeď, projděte jí a na kamenné lavičce získáte poslední - žíhaný kámen. Po získání kamene se vydejte k pomníku a prokombinujte několikrát kameny v náhodném pořadí, následně z obdélníkového otvoru vezměte klíč, kterým otevřete branku na hřbitově. U zdi s krvavou skvrnou seberte pušku a zapište opět u bis- tra hru.

Vydejte se zpět do rozbořeného domu Toluca Lake Offices, kde jste v umyvadle našli barev- ný kámen. Na stolku leží klíč, otočte se a jděte skoro ke vchodu, kudy jste přišli z uli- ce a odemkněte dveře klíčem. Vezměte si pistoli a zastřelte dva paliče, co mají na sta- rost generátory. Potom vyjděte po schodech a jděte až dozadu, vezměte náboje a oběhněte celý objekt. Vylezte po žebříku nahoru, najděte si na zdi lékarničku a dvoje náboje. Po- všimněte si otočných kol s písmeny A B C. Musíte je vypnout v pořadí B A C. Potom zatáhněte za páku, náhle se vypnou světla a opět po vás půjdou paliči. Zabte je a utíkejte zapsat hru. Nyní jste vypnuli elektřinu v elek- trickém ohradníku vězení - vrata, u kterých jste již byli s vysílačkou. Vydejte se tam. Projděte vraty, pozor !!! než vlezete do dveří, seberte si z nákladního auta sekeru, je lepší než co máte, tak neváhejte. Také vedle domu na bedně je HEALTH DRINK, pak obejděte barák a vstupte do dveří, zapište hru!!! ven už to nejde !!!

Ocitli jste se ve věznici, čeká vás dlouhá a nebezpečná cesta, proto sbírejte náboje,lah- vičky atd ..Pozor !!! k zápisu se jen tak nedostanete. Vydejte se jedinou cestou, přijde- te k zablokovaným mřížím. Ve strážné budce zatáhněte za páku, otevřete dveře, uvidíte za- tlučený otvor prkny, rozsekejte ho a vezměte HEALTH DRINK, Jděte dál, rozbijte okno a pak jím proskočte. Prohlédněte stolky, vezměte náboje, projděte dveřmi. Přijdete k točitým schodům, nejdříve si projděte všechny cely, seberte, co jde a jděte nahoru. Vlezte do budky pro ostrahu, zatáhněte za páku, odblokujete dveře a projděte. Vstoupíte do labiryntu sektoru chodeb a cel, které vám doporučuji všechny projít, posbíráte důleži- té věci. Jděte dál, potkáte dva paliče zastřelte je a seběhněte po schodech dolů. Pozor z jedné z cel na vás vyběhne pavouk, zabijte ho a pokračujte poctivě podle mapy až dorazíte ke dvěřím, za kterými jsou opět dva paliči, dejte jim co proto. Po zabití na vás zavolá dozorce, který je uvězněn v jedné z cel. Otevřete mu pomocí páky na druhé straně na zdi. Nyní si vyzkoušíte kooperační boj. Zabijte společně monstrum a vydejte se za dozorcem.

Po krátké cestě se s vámi rozloučí a vy budete procházet cely tak, jak je on vám pomocí vysílačky otevře. Pozor !!! nelezte do otevřených dveří dříve, dokud si neprohlédnete všechny cely, už by jste se zpět nedostali. Dojděte až do umývárny, jsou tam dva pavouci, zabte je pomocí nože, jinak vypustíte duši jako já a půjdete bez milosti znovu od zápisu !!! Berte si HEALTH DRINKY či lékárničky, cesta je dlouhá, nestojí to za to, ovšem pokud je máte. Dojděte až dozadu a rozbijte v umývárně zeď sekerou.

Projděte zdí a těšte se, protože vás čeká nahoře nad schody SAVE POINT !!! Určitě si za- pište hru. Jděte dveřmi hned vedle zápisu. Dostanete se do slepé chodby, chytněte dvakrát za kliku u dveří na konci chodby a dozorce vám vysílačkou oznámí, že se máte vrátit zpět, zapište po cestě hru a zatočte pod schody, dozorce vám otevře zamřížované dveře. Projděte chodbou až k sutinám kamení a po pravé straně dveřmi prolezete na vězeňský dvorek. Prohledejte cely, posbírejte, co jde, přímo naproti máte velké dvoukřídlé dveře, projděte a na levé straně máte tlačítkový ovladač, který ale není funkční, musíte opravit elektri- cké spojení. Aby jste ho mohli opravit, musíte najít celkem tři barevné dráty, které mu- síte namontovat do elektrické rozvodné skříňky a překřížit je tak, aby jste spojení opět obnovili. První drát se nachází u nabouraného auta, prolezte celami a odmontujte drát ze světla auta. Poté vyběhněte po schodech nahoru, přeskočte zbořený vězeňský ochoz a pro- šmejděte cely, objevíte staré rádio, na kterém leží druhý barevný drát. Pokračujte po té straně, jak leží radio a dojděte ke dvoukřídlým dveřím, kde najdete malou místnost. Na stole leží brašnička s nářadím, na ní leží poslední třetí drát. S ním upalujte k rozvodné skříni, která je umístěna z jedné z cel na ochozu v prvním patře. Dráty musíte propojit následujícím postupem :
A) první drát zleva zapojíte do druhého kontaktu zleva dole B) druhý drát zleva zapojte do třetího kontaktu zleva dole C) třetí drát zleva zapojte do pátého kontaktu zleva dole D) čtvrtý drát zleva zapojte do čtvrtého kontaktu zleva dole E) pátý drát zleva zapojte do prvního kontaktu zleva dole

Zapněte test a rozsvítí se vám všechny kontrolky. Po levé straně naleznete páku, zatáhně- te za ní !!! otevřou se vám dveře od cely na ochozu, který obejděte, přeskočte do cely a seberte sérum. Seskočte z ochozu dolů a upalujte k tlačítkovému ovladači, jestli jste si z jedné z cel již sebrali do svého inventáře - ze zdi - papír se zprávou se zadaným číslem 110391, namačkejte ho tlačítky na display. Připravte si kapesník, protože ALEX možná shle- dá svojí matku naposledy. Alex po krátké procházce v podzemí zpozoruje matku přikovanou na okultním kříži se smrtícím mechanismem. Nyní má možnost skoncovat s jejím už tak zatrace- ným životem, bytostně prolezlým v ponurém světě Silent Hillu nebo jí může nechat vytaženou za zápěstí na kříži. Rozhodněte se sami, já jí bez nějakého spekulování okamžitě svědomitě zastřelil, co s ní ? Už jí stejně nebylo pomoci. Že jsem cinik ? Co vy ? Po zastřelení matky, smrtící mechanismus její tělo roztrhal jako papírovýho draka a vy se vydáte zpět krvavou cestou, až narazíte na pletivu na rudě svítící SAVE POINT.

Vyběhněte z jediných dveří, videosekvence vám představí další okultní nástroj v podobě vý- tahu, který jenom zkrátí ruce na míru. Máte tři otočná kola, která musíte nastavit tak,aby Alexovi zůstaly obě ruce. A) nahoře koní hlava B) nahoře rakev C) nahoře prazdné pole, po- té Alex vytáhne z otvoru další ceremoniální dýku. Cesta nikam nevede, tak seskočte dolů. Po seskoku spatříte opět svého přítele dozorce, se kterým se opt vydáte do nitra chodeb. Po delším výšlapu dojdete do místnosti, kde zabijte dva pavouky, použijte nůž. Po zabití pavouků pokračujte dál, dorazíte ke dveřím s otočným kolem, otočte a vstupte. Po videosek- venci na vás nastartuje jakási obscézní stonožka. Vemte si brokovnici a na závěr ji chyt- něte za pracky a doškrťte ji. Bohužel Alex přišel o svého kamaráda a musí se na cestu vy- dat už sám. Proskočte oknem, projděte dvěmi dveřmi, ocitnete se na střeše vězení, kde uvi- díte po dlouhé době toho zpropadeného kluka. Pozor !!! jsou tam dva přičmoudlíci, seberte náboje, otočte v první polovině střechy kolem a otevřete si bránu, pak utíkejte směr kos- tel. Dojděte až dozadu, kde stojí varhany, musíte vyřešit hádanku. Strčte okultní dýku do otvoru a otevřete si dvířka, kde máte kolo s lopatkami, na které musíte ve správném pořadí nasadit pláty se symboly. Otočte se a jděte k hlavním dveřím, pozor !!! máte tam dvě ces- ty, jděte, jakou chcete. Dojdete ke kašně a u zrcadla si vemte foto, pak otočte kolem, vy- jede z vody mrtvola, vezměte plát, zašlapte brouky a vyběhněte vedle zrcadla po schodech. Jděte do zadní místnosti, na stole leží svíčka, u zbořené podlahy HEALTH DRINK, otočte se, jděte do místnosti se zápisem, zatočte do zpovědnice a vyzpovídejte se, pak získáte další plát. Určitě zapište hru a vraťte se zpět do hlavní haly. Pozor !!! čeká tam nas vás kla- divoun, zastřelte ho. Proběhněte na druhou stranu, sejděte schody, najdete stojící sochu, vložte svíčku na podstavec a socha vám vydá další plát. Otočte se, za vámi se otevřely dveře, vyběhněte po schodech, jsou tam pověšené tři natažené kůže s motivy, vezměte nůž a rozřízněte je. Pozor !!! zašlapte ty hnusný brouky. V jedné z nich je další plát, seberte na stolku HEALTH DRINK, vedle lavic náboje, zabijte kladivouna a projděte železnou bránou.

Těsně za bránou vpravo leží náboje, jděte k oknu s barevnou vytráží,leží tam poslední plát a pozor !!! jakmile ho získáte, vyskočí na vás monstra, schodí vás dolů, zabte je sekyrou. Po zabítí přistupte k hlavolamu, vložte pláty v tomto pořadí A) NAHOŘE NŮŽ B) ZPRAVA STROM C) zprava svíce D) zprava pohár E) zprava ten poslední, kdo ví jaký ? - hlavolam se uzavře a vy zpozorujete svého otce nataženého na skřipci za ruce. Máte též pocit, že Alex ke své- mu otci nesdílí sympatie ? Ani se mu nedivím, Alex přeci žádný prstýnek nedostal jako ten spratek Joshua. Po té, co pyramid rozsekne otci tělo vejpůl, vezměte HEALTH DRINK. Sestup- te po schodech dolů, pozor !!! až sejdete do chodby s párou, nevstupujte do ní, ale vezmě- te si nejdříve azbestový oblek, boty, rukavice atd. Pak se vydejte na cestu přes páru. Za- volejte si výtah, přijede i s obsluhou, ale bohužel obsluha Alexe identifikuje podle psích známek. Po odhalení dostane Alex tyčí do ledvin a ocitá se přikurtovaný na zubní stoličce, kde se musí po videosekvenci ubránit tý krávě s vrtačkou pomocí tlačítka. S jedním okem či žádným by to ALEX zřejmě nedohrál.

Poté, co jste vrtačku tý krávě vrazili do tlamy, sesbírejte, co jde - mapu, nůž atd .. a zapište hru. Pozor !!! než vejdete do nitra chodeb, vezměte si něco na zabíjení, skrývají se tam všude paliči. Vyjděte, jedna chodba je slepá, podlezte mříže, dojděte k zamčením dveřím, ke kterým musíte najít klíč. Pokračujte až dozadu, zahněte doleva, za dveřmi zpo- zorujete paliče, visí u něho dozorce, z jehož zad ční kovová trubka. Proražte skleněnou výplň a vyběhne další palič, zlikvidujte ho, na stole seberte pistoli, na nástěnce klíč, ve skříni náboje, jděte do zadní místnosti, za rezavými nádržemi najdete obrázek Joshe.

Vyběhněte zpět ven z jateční místnosti. Pozor !!! jsou tam dva paliči, zabte je, utíkejte zapsat hru. Vydejte se ke dveřím číslo SO-2, které musíte otevřít klíčem pomocí inventá- ře. Pozor !!! za dveřmi vyběhne palič, poté přistupte ke dveřím a pomocí tyče vylomte dve- ře. Pozor!!! už jsou tam zase, podlezte pod mřížemi, dojdete k okénku, kde se dějou hrozné věci. Nyní musíte být velmi rychlí, po levé straně přelezte bránu, odsuňte skříň, vylomte tyčí dveře, jděte jednou provždy zlikvidovat toho zmrda. V místnosti, kde stojí židlička, vezměte lékarničku a HEALTH DRINK, projděte do další klece. Pozor !!! vísí tam další klíč, určitě si ho vemte, je to pro vás jediná záchrana, která rozhodne, jestli hru v poklidu dohrajete. Kdo se cítí, ať nechá být. Vraťte se k Elle, jděte k otočnému kolu a pomocte si navzájem. POZOR!!! Vyběhnou dva paliči. Po zabití otevřete dveře č. 301, ano, je to to, na co jste natrpělivě čekali.

Naproti vám se na vás směje pytel vašich zbraní, jinak si vemte okolo vše, co jde, HEALTH DRINK, sérum, náboje. Až to budete mít, rozbijte sklo, po pravé straně leží lékarnička. Vraťte se do dveří SO-2. POZOR !!! vyběhne na vás palič, opět si oba pomůžete otočným ko- lem, jediné dveře vás zavedou do místnosti, seberte náboje, pušku a přes sklo spatříte do- zorce, vypadá, jako králičí ražniči, co vy na to ? Můžete mu pomoci lékarničkou nebo ho tam nechat, jak chcete. Projděte jedinými dvěřmi, dostanete se k SAVE POINTU, zapište hru. Vejděte do kruhové místnosti, máte před sebou hlavolam, postup je následující : A) otočte malým vnitřním kolem doprava a nastavte panáčka do plíšku s otvorem, na kterém leží zlatý lupínek, pod symbol dvouramenné váhy
B) otáčejte velkým kruhem doleva tak dlouho, dokud to necvakne.
Čeká vás další hlavolam v podobě malého kola :
A) nastavte do plíšku s otvorem nahoře kapku
B) velkým kolem otáčejte tak dlouho, dokud se dveře neotevřou, pozor !!! nevstupujte, jdě- te si zapsat hru. Vraťte se, prozkoumejte rodinnou hrobku a ocitáte se v samém závěru hry, záleží na vás, jestli se dočkáte konce, použijte vše, co máte k dispozici. Než se nadějete, vyskočí na vás železo-elektrický monstrum, jakýsi pavouk, který má na pr- deli vak, na který musíte útočit.
Nejprve si vemte brokovnici a střílejte do těla, až se vám podaří monstrum dostat do dru- hého stádia, střílejte a bodejte do vaku, využijte možnosti prodlevy, když monstrum ze se- be bleje toxický plyn. Tak bacha !!!
Až bude hotovo, vypadne z vaku ten zatracený spratek Josh, bejt po mým, tak ho tam nechám. Mimochodem, už jste viděli jeden z konců, jak vlastní fotr topí svého syna Alexe ve vaně, až ho utopí ?!!!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář